Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2014

marcy-may
Całuję Cię, jeżeli tak można nazwać - ten akt chorej, głodnej i bezsilnej wyobraźni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viagoniewicz goniewicz

January 14 2014

marcy-may
Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viadifferent-love different-love
marcy-may
- Pamiętasz... - zaczynam
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
Reposted frompesy pesy viadifferent-love different-love
marcy-may
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać...
marcy-may
0627 0f67
Reposted byangelassomething angelassomething
marcy-may
0554 3105
Reposted byangelassomethingnotthesame
marcy-may
Wróciłem do domu. Nie wiedziałem, co zrobić z tęsknotą za kimś, kogo się nie pamięta, ani co zrobić z przytuleniem, na które się czeka całe życie
— Robert Rient "Chodziło o miłość"
Reposted bydifferent-lovealwayshappyunsaiddesiressameness
marcy-may
9072 1d38
"Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy."
 
-Lewis Carroll "Alicja w Krainie Czarów"
Reposted bydifferent-love different-love
marcy-may
"Nie miałam dobrego dnia. Czasami człowiek od razu wygląda dobrze, bez żadnych starań. Ale czasami, żebyś na głowie stanęła, coś jest nie tak."

— Krystyna Siesicka "Jezioro Osobliwości"
Reposted bysolivagantcomebacksoon
marcy-may
7859 c452
Reposted bynotthesamebezimienna23
marcy-may
7771 c41d
Reposted byfincatamanamerisse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl